smart farm เกษตรอัจฉริยะ

เกษตร smart farm thailand ผลไม้ ชมพู่ ปฎิทิน ขั้นตอน การปลูก การดูแล รักษา

การเตรียมดิน

แบบยกร่อง ยกร่องกว้างประมาณ 3 เมตร ร่องน้ำกว้าง1 – 1.50 เมตร มีแนวชายร่องข้างละ 0.50 เซนติเมตรควรตากดินไว้ 1 เดือน แล้วจึงพลิกหน้าดินซึ่งเป็นดินล่างลงไปอยู่ด้านล่างและดินบนซึ่งถูกทับอยู่กลับมาอยู่ด้านบนตามเดิม ช่วงพลิกดินสามารถทำการปรับสภาพดินโดยใส่ปูนขาวและใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินได้เลยระยะปลูกห่างกันต้นละ 4 เมตรแบบไม่ยกร่อง ควรไถพรวนพร้อมทำการปรับสภาพดินและใส่ปุ๋ยคอก ระยะปลูก 4 x 4 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร

การเตรียมพันธุ์

  • ใช้ต้นพันธุ์ชมพู่ที่ได้จากการตอนกิ่ง หรือปักชำ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี
  • พันธุ์ที่นิยม ได้แก่ ทูลเกล้า ทับทิมจันทร์ เพชรชมพูพล เพชรสายรุ้ง เพชรสามพรานเพชรสุวรรณ เป็นต้น

การปลูก

  • ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ผสมดินปุ๋ยคอก จำนวน 5 กิโลกรัม และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต จำนวน 500 กรัม เข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมโยกหาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่นฟางข้าว หญ้าแห้งรดน้ำให้ชุ่ม และทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

การเตรียมต้น เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์

การตัดแต่งกิ่งจะนิยมทำการตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร เพื่อง่ายต่อการเก็บการจัดทรงพุ่ม (ตัดแต่งกิ่งหลังจากการเก็บผลผลิตแล้ว)

การดูแลระยะดอก-ผลแก่ เมษายน-พฤษภาคม

การห่อผลเมื่อดอกบานแล้ว 5 – 7 วัน ให้ทำการตัดแต่งผลให้เหลือ 3 – 5 ผลต่อช่อ และทำการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนห่อผลประมาณ 2 วัน ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 6 x 11 นิ้ว หรือ 6 x 14 นิ้ว เจาะรูขนาดเล็กข้างถุงประมาณ 8 รูหลังจากห่อแล้ว 25 – 30 วัน สามารถเลือกเก็บผลผลิตได้ นอกจากจะป้องกันแมลงวันทองแล้ว ยังช่วยให้ผล

ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

1 ระยะติดผลให้ป้องกันโรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า
2 แมลงวันทอง ป้องกันโดยการห่อผล
3 หนอนแดงจะเจาะกินผลในช่วงดอกตูม
4 เพลี้ยไฟกัดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก

การเตรียมการออกผล เมษายน

การใส่ปุ๋ย ปริมาณการใช้ปุ๋ย ครั้งละ ประมาณ 1 – 2 กิโลกรัมต่อต้น สำหรับต้นชมพู่อายุ 8 ปีและเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามอายุและทรงพุ่ม

  • บำรุงต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 16 – 16 หรือ 15 – 15 – 15
  • สร้างตาดอก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12 – 24 – 12 หรือ 8 – 24 – 24
  • บำรุงและขยายขนาดผล ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16
  • ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13 – 13 – 21 การให้น้ำระยะเริ่มปลูกควรให้น้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วให้น้ำตามสภาพอากาศ แต่ควรงดให้นา น้ำก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อทำให้ชมพู่มีความหวานเพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยว มิถุนายน – กันยายน

เก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบานแล้ว30 – 35 วัน หรือ 25 – 30 วันหลังห่อผล ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าโดยสังเกตลักษณะผิว โดยสีผิวจะเปลี่ยน และมีผลขนาดใหญ่ขึ้นควรใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้วในที่มือเอื้อมไม่ถึง หรือใช้ตะกร้อผ้าทำเป็นถุงรองรับผล

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

  • นำมาไว้ในโรงเรือน พร้อมทั้งทำความสะอาด และคัดขนาดผล โดยเลือกผลที่เน่าเสีย หรือไม่มีคุณภาพ จากนั้นนำไปบรรจุลงในเข่งหรือตะกร้าที่บุพื้นด้วยใบตองเพื่อป้องกันผลช้ำ

การเก็บรักษา

  • ถ้าเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15 – 17 องศาเซลเซียส จะเก็บได้ประมาณ10 – 15 วันเก็บได้ประมาณ 30วัน