smart farm เกษตรอัจฉริยะ

เกษตร smart farm thailand ผลไม้ ทุเรียน ปฎิทิน ขั้นตอน การปลูก การดูแล รักษา

การเตรียมดิน

ที่ลุ่ม ยกร่องสวนให้สันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตรลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ำเข้า – ออกที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่องระบายน้ำภายในสวน

การเตรียมพันธุ์

ต้นแข็งแรง ไม่ค้างปี ตรงตามพันธุ์ ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองทนต่อโรครากเน่าโคนเน่า ระบบรากไม่ขดหรืองอ มีใบหนาสีเขียวเข้ม

การปลูก

 • แบบเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ปลูกให้รอยต่อระหว่างต้นพันธุ์และต้นตออยู่สูงกว่าระดับดิน กลบดินให้แน่น
 • แบบนั่งแท่นหรือยกโคก ไม่ต้องขุดหลุมปลูก วางต้นพันธุ์แล้วขุดดินมากลบจนอยู่ในระดับเดียวกับผิวดินของต้นพันธุ์ พรวนดินและขุดดินเพื่อขยายโคนปีละ 1 – 3 ครั้ง จนเริ่มให้ผลผลิตจึงหยุด
 • ปลูกระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก8 X 8 เมตร หรือ 10 X 10 เมตร
 • ปลูกระบบแถวกว้างต้นชิดระยะปลูกระหว่างแถวและต้น 10 X 5 เมตร หรือ 12 X 6 เมตร

ศัตรูที่สำคัญ

 • เพลี้ยไฟ ระบาดมากช่วงออกดอก และผลอ่อน
 • ไรแดง ระบาดช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งทำลายบริเวณใบทุเรียน ทำให้มีสีซีดทั้งใบ
 • หนอนกินขั้วผล, หนอนเจาะผล, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ทำลายตั้งแต่ช่วงติดดอก
 • ผลแก่
 • โรครากเน่าโคนเน่า ระบาดมากในช่วงฝนตกชุกหรือในช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง อาการโคนเน่าจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงหมดฝน ทำลายได้ทุกส่วนของพืช

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

 • ควรขนถ่ายให้น้อยครั้งที่สุดเพราะการขนถ่ายแต่ละครั้งจะทำให้หนามทุเรียนทิ่มแทงกัน เป็นช่องทางให้เชื้อราเข้าทำลายได้
 • คัดแยกผล และคัดขนาดตามความต้องการของตลาด
 • ควบคุมโรคผลเน่า โดยจุ่มผลในสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
 • การบ่มทุเรียน โดยจุ่มสารเอทธีฟอน หลังจุ่มสารป้องกันกำจัดเชื้อราและสารเอทธีฟอนแล้ว ให้ผึ่งผลทุเรียนให้แห้ง ติดสติกเกอร์รับรองคุณภาพ รอการขนส่งไปยังตลาด เก็บรักษาที่ 14 – 16 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 90 % จะเก็บรักษาไว้ได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอายุของผลทุเรียน

ดูแลระยะผลพัฒนา

 • ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • การใส่ปุ๋ย หลังดอกบาน 30 วัน ถ้าต้นขาดความสมบูรณ์ให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบพร้อมสารป้องกันโรคแมลง สารจับใบ
 • ตัดแต่งผล
 • ค้ำโยงกิ่ง หลังจากตัดแต่งผลแล้วครั้งที่ 3
 • ควบคุมการแต

ดูแลระยะผลเริ่มแก่

 • เก็บเกี่ยว
 • เก็บเกี่ยวผลที่แก่เต็มที่ สังเกตจากลักษณะผลและนับอายุผล
 • ตัดเหนือบริเวณปลิงของก้านผลระวังอย่าให้ผลตกกระแทกพื้น
 • ห้ามวางผลบนพื้นดินในสวนโดยตรงเพื่อป้องกันการติดเชื้อรา
 • การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้งตาย กิ่งน้ำค้าง ออก
 • ใส่ปุ๋ยหลังแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นการแตกกิ่งก้านสาขา และใบอ่อนที่สมบูรณ์โดยให้ปุ๋ยทางดิน และปุ๋ยอินทรีย์

ดูแลระยะเก็บเกี่ยว – แตกใบอ่อน

 • เก็บเกี่ยวประมาณ 22 สัปดาห์หลังติดผล สังเกตเปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระ และสีน้ำตาลอ่อน
 • หักหรือตัดช่อผลให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย
 • รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะ หรือสถานที่ที่สะอาด

ดูแลระยะเริ่มออกดอก

 • ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่ง กิ่งทับ กิ่งแซมซ้อนกิ่งแห้งตาย หรือโรค แมลงทำลายกับน้ำค้าง
 • เก็บตัวอย่างดินมาทำการวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะกับธาตุอาหารที่พืชต้องการจากดินควบคู่กับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 15 – 15 – 15 ผสม 46 – 0 – 0 สัดส่วน 1 : 1