ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ต้นถั่วแขก

การส่งออก ถั่วแขก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ถั่วแขก
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Common bean (pods and immature seeds)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus vulgaris L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VP 0526
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ถั่วแขก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่ม กึ่งไม้เลื้อย ฝักมีลักษณะคล้ายฝักถั่วเขียว แต่มีขนาดสั้นกว่า ทรงกระบอก กลมและเรียวยาว ผิวฝักเรียบและโค้งเล็กน้อย ฝักอ่อนมีสีเขียว แก่จะแปรเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอ่อน
วิธีการเลือกซื้อถั่วแขกให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกฝักอ่อนๆ สีเขียว เนื้อแน่นไม่ฝ่อ ตรงๆ ไม่คดงอ (ฝักแก่จะมีสีขาวนวล)
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วแขก ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 45-50 วัน ควรมีการทยอยเก็บ เมื่อฝักได้ขนาดตามต้องการ คัดเลือกเอาฝักที่มีตําหนิจากโรค และแมลงออก บรรจุในตะกร้าพลาสติกหรือกล่องกระดาษรองด้วยกระดาษขาว ลดอุณหภูมิเฉียบพลันเหลือ 5 องศาเซลเซียส และควรควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง
ชนิด
 ถั่วแขก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 2 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติก แล้วบรรจุลงในกล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 500 หรือ 1,000 กรัม แล้วบรรจุลงกล่อง รวม น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก.