อาหาร ต้าน ต่อสู้ Covid19 โควิด19,  อาหารเพื่อสุขภาพ Cook Book

กระชาย สมุนไพร เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ สู้ โรค โควิด19 Covid19

สารสำคัญที่พบ

kaempferol,quercetin

  • ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน
  • ฤทธิ์ลดอักเสบ
  • ฤทธิ์ต้านไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ได้ชื่อว่าเป็นโสมของคนไทย “Thai ginseng” พื้นบ้านใช้แก้ไอแห้งและแก้หวัด
  • การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ*ที่พบสามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้

ตัวอย่างเมนูอาหาร

  • ขนมจีนน้ำยา
  • แกงส้ม
  • น้ำกระชาย
  • ผัดขี้เมา
  • แกงป่า