อาหาร ต้าน ต่อสู้ Covid19 โควิด19,  อาหารเพื่อสุขภาพ Cook Book

ตะไคร้ สมุนไพร เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ สู้ โรค โควิด19 Covid19

สารสำคัญที่พบ

galangin,kaempferol,quercetin

  • ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน
  • ฤทธิ์ลดอักเสบ
  • ฤทธิ์ต้านไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลพื้นบ้านใช้รักษาปอดบวม แก้ไข้ แก้หวัด รักษามาลาเรียพบฤทธิ์ต้านการไอ และยังใช้คลายเครียด
  • การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ* ที่พบสามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้

ตัวอย่างเมนูอาหาร

  • ยำตะไคร้กุ้งสด
  • ทอดมันตะไคร้
  • ไก่ทอดตะไคร้
  • น้ำตะไคร้