อาหาร ต้าน ต่อสู้ Covid19 โควิด19,  อาหารเพื่อสุขภาพ Cook Book

ข่า สมุนไพร เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ สู้ โรค โควิด19 Covid19

สารสำคัญที่พบ

galangin,kaempferol,quercetin

  • ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน
  • ฤทธิ์ลดอักเสบ
  • ฤทธิ์ต้านไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลพื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ
  • การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ galanginสามารถแย่งจับกับตำแหน่งที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 จะข้าสู่เซลล์ปอด และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้
  • quercetin เป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอล พบในพืชหลายชนิดมีฤทธิ์ลดอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส และต้านมะเร็ง

ตัวอย่างเมนูอาหาร

  • ต้มข่าไก่
  • ต้มยำกุ้ง
  • ลาบเป็ด