อาหาร ต้าน ต่อสู้ Covid19 โควิด19,  อาหารเพื่อสุขภาพ Cook Book

ขมิ้น สมุนไพร เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ สู้ โรค โควิด19 Covid19

สารสำคัญที่พบ

curcumin,dimethoxycurcumine

  • ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน
  • ฤทธิ์ลดอักเสบ
  • ฤทธิ์ต้านไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โดดเด่นด้านการลดอักเสบ มีงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าขมิ้นชัน ช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ และปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการทำลายปอดให้เกิดความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza A virus) 28
  • การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญสามารถแย่งจับกับตำแหน่งที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 จะเข้าสู่เซลล์ปอดและตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้

ตัวอย่างเมนูอาหาร

  • แกงไก่ขมิ้น
  • ปลาทอดขมิ้น
  • โยเกิร์ตขมิ้น
  • โดนัทขมิ้นชัน
  • น้ำต้มขมิ้น