อาหาร ต้าน ต่อสู้ Covid19 โควิด19,  อาหารเพื่อสุขภาพ Cook Book

vitamin c วิตามินซี เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ สู้ โรค โควิด19 Covid19

ถึงแม้ว่าจากการทบทวนงานวิจัยอย่าง เป็นระบบ อาจยังไม่สามารถสรุปได้ว่า วิตามินซีช่วยป้องกันหรือรักษาหวัดได้ แต่การเสริมวิตามินซีก็อาจมีประโยชน์อยู่บ้างในบุคคลบางกลุ่มเนื่องจากวิตามินซี มีบทบาทในร่างกายหลายอย่างตั้งแต่การต้านอนุมูลอิสระ การลดการอักเสบ และการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายจากการติดเชื้อ11 มีการศึกษาในหลายประเทศพบว่าการเสริมวิตามินซีช่วยลดอุบัติการณ์ การเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และยังพบว่าวิตามินซีช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤตและลดความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจ ขนาดของการเสริมวิตามินซีอยู่ที่ 1-3 กรัม/วัน แต่อย่างไรก็ตามมีคำแนะนำว่าไม่ควรใช้ ขนาดสูงเกิน 2 กรัม/วัน